•  o firmie  •  oferta  •  dokumenty  •  kwalifikacje  •  kontakt
Wtorek: 19 czerwca 2018
 • O firmie
  OFERTA - WYCENA
 • nieruchomo¶ci
 • przedsiębiorstwa
 • maszyny i urządzenia
 • koszt wyceny
  DOKUMENTY
 • nieruchomo¶ci
 • przedsiębiorstwa
 • maszyny i urządzenia
  KWALIFIKACJE
 • certyfikaty
 • kursy specjalistyczne
 • szkolenia
  INNE
 • biblioteczka
 • ciekawe strony
  KONTAKT
 • formularz kontaktowy
 
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

• reprezentowana przez rzeczoznawcę mgr inż. Jarosława Jabłońskiego legitymującego się numerem uprawnień 4632 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu, uprawnienia Recognised Europen Valver (REV) - Uznany Europejski Rzeczoznawca Majątkowy Nr REV-PL/PFVA/2020/2, rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego; autor kilkuset wycen o różnym charakterze, nieruchomości typowych i nietypowych, sporządzonych m.in. dla celów: zabezpieczenia kredytów bankowych, sprzedaży, wykupu, nabycia mienia komunalnego lub należącego do Skarbu Państwa, ustalenia opłat i odszkodowań, wieczystego użytkowania, amortyzacji.

   Posiadane certyfikaty:

• Certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji do wyceny przedsiębiorstw Nr 142/WP-8/2012/5284, uzyskany po zdanym egzaminie przed Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

• Certyfikat potwierdzający kompetencje do szacowania wartości środków technicznych, uzyskany po zdanym egzaminie w Centrum Edukacji Techniczo-Ekonomicznej BOMIS.
Rzeczoznawca BOMIS-u ds. wyceny środków i megaukładów technicznych nr uprawnień 1231.

• Certyfikat Wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych Nr 312/2011, uzyskany po zdanym egzaminie przed Związkiem Banków Polskich i Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

• Certyfikat dotyczący ocen poprawności raportów z wycen wartości maszyn i urządzeń Nr 12052012/0318.

   Posiadane specjalistyczne przeszkolenie m.in. w zakresie:

• problematyki wycen dla celów sądowych i komorniczych Nr 144/7558/2013

• szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego - zabezpieczenia wierzytelności Nr 505/BANK-6/2011/2967

• szacowania wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo - podatkowych Nr 1221/SP-30/2009/244

• wyceny przedsiębiorstw Nr 32/WP-8/2012/5284

• wyceny nieruchomości komercyjnych Nr 280/6336/2012

• wyceny dla celów inwestycyjnych Nr 1019/8395/2013

• wyceny maszyn i urządzeń Nr 595/5816/2011

• wyceny gruntów rolnych Nr 108/6220/2012

• wyceny nieruchomości leśnych Nr 26/6244/2012

• wyceny nieruchomości w podejściu kosztowym Nr 553/8044/2013

• analiz stóp zwrotu, wyznaczanie stopy dyskontowej i stopy kapitalizacji dla potrzeb wyceny nieruchomości oraz analiz opłacalności inwestycji Nr 120/1232/2009

• analiz ekonomiczno-finansowych Nr 12-13032012/0137/6519

• zagadnień prawa dowodowego, zasad wydawania opinii, podstawowych uprawnień i obowiązków biegłego oraz prezentacji opinii przed sądem, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.

 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Jarosław Jabłoński 2007-2017 Aktualizacja: 24.05.2017